Fizyoterapist Nedir? Ne İş Yapar?

Fizyoterapi Hasta

Fizyoterapist Nedir? Ne İş Yapar? Fizyoterapist Görev Tanımı nedir? Fizyoterapist Meslek kodu nedir?

Fizyoterapist Meslek Tanımı : Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları gibi ağrı ve fonksiyon bozuklukları olan hastalarda özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemi ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan uygulayan değerlendiren rapor eden uzman kişidir.

Fizyoterapist Ne İş Yapar? : Fizyoterapist ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın kas, sinir ve eklem fonksiyonlarını çeşitli alet ve testler yardımı ile değerlendirmek,
b) Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez- protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlamak ve uygulamak,
c) Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımları, nörofizyolojik yaklaşımlar, fonksiyonel aktivite eğitimi, yürüme eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ev rehabilitasyonu ve aile eğitimi, yardımcı, adapte edici, destekleyici ve koruyucu ekipmanların, ortez-protezlerin tasarımı ve eğitimi, özel eğitim, çalışma kapasitesini arttırıcı eğitim, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon uygulamak,
d) Fizyoterapiye gereksinim duyan yaşlı ve kronik hastaları değerlendirerek fizyoterapi rehabilitasyon programını oluşturumak, yaşlının bağımsızlaşmasını hedefleyen programı uygulayarak, gelişmeleri izlemek, kayıtları tutmak ve boş zaman aktiviteleri düzenlemek,
e) Gerektiğinde fizyoterapistlerin eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yurtiçi ve dışında yapılacak olan sağlık ve eğitim çalışmalarına katılmak,.
f) Fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı kurum ve birimlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini yönetmek, diğer mensupları ile işbirliği içerisinde sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak,
g) Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bilimsel olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için araştırmalar yapmak,
h) Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarında çalışma kapasitesini belirlemek, gelişimsel ve eğitimsel çalışmalar yapmak, hayatı kolaylaştırıcı projeler planlamak,ve sonuçlarını rapor etmek,
i) Mesleğin otonomisi ve gelişmesi için ilgili sivil toplum örgütleri ile doğrudan işbirliği içinde çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizyoterapist Meslek Kodu : 2264.01

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Fizyoterapistler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Kaynak foto :People photo created by prostooleh – www.freepik.com

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us