Fiziki Metalurji Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Fiziki Metalurji Teknisyeni Nedir? Fiziki Metalurji Teknisyeni Ne İş Yapar? Fiziki Metalurji Teknisyeni Meslek kodu Nedir?

Fiziki Metalurji Teknisyeni Meslek Tanımı : Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırma, yeni alaşımların geliştirilmesi, metallerin teknik denetimleri ve alaşım imalatı ve işlenmeleri doğrultusunda teknik çalışmalar yapan kişidir.
Fiziki Metalurji Teknisyeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin fiziksel özelliklerini belirlemek,
b) Satın alınacak hammaddelerin şartnamelerini hazırlamak ve fiziksel uygunluğunu belirlemek için testler yapmak,
c) Üretim için hazırlanan hamurun karışım, oran ve özelliklerini belirlemek,
d) hazırlanan hamurdan örnekler almak, mikroskopla incelemek, röntgenini çekmek, fiziksel analizlerini yapmak, hatalarını belirlemek, üretimin çeşitli aşamalarında üründen örnekler almak, mikroskop, röntgen, streskop ile incelemek suretiyle metal numunesinde yabancı maddeler, kırıklar ve diğer bozukluklar bulunup bulunmadığını tespit etmek,
e) Fiziksel deneyleri yapılacak metalleri tespit etmek,
f) Çekme, katlama, ezme, burma gibi çeşitli deney ve hesaplamalar yaparak metal ya da alaşımı hakkında karar vermek,
g) Metal ve alaşımların mühendislik özellikleri ve fiziki karakteristiklerini araştırmada ve istenilen nitelikte metal elde etmek için işlemleri geliştirmede yardımcı olmak,
h) Eritme, alaşım, sıcak ve soğuk haddeler geçirme, döküm, dövme, çekme, ısı muamelesi ve kaplama gibi muameleli işlemlere yardım etmek,
i) Makine tezgahı ve aparatların periyodik bakım ve onarımları ile senelik revizyonlarını yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Fiziki Metalurji Teknisyeni Meslek Kodu : 3117.07

Meslek Adı : Fiziki Metalurji Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us