Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında, insanın biyolojik bir varlık olarak populasyon düzeyinde fiziksel özellikleri, genetik yapısı, büyümesi ve çevreye uyumu konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnsan topluluklarının fiziksel yapı itibariyle göstermiş olduğu benzerlik ve farklılıkları araştırmak,
b) İnsan tarafından kullanılan her türlü araç-gereç ve mekanların o toplumun yapısına uygun biçimde düzenlenmesi için topluma özgü fiziksel standart ve normların oluşturulmasında kullanmak,
c) Gerek bireysel düzeyde, gerek toplumsal düzeyde genel sağlık durumunun saptanması amacıyla uygun antropometrik standart ve normlar oluşturmak,
d) Çocukların vücut yapılarına göre başarılı olabilecekleri spor dallarına yönlendirilmesi ve yetişkin sporcuların performanslarını ölçmek,
e) İnsanın evrim sürecinde geçirdiği fiziksel değişimlerin anlaşılmasında ve pratik uygulamalara yönelik(adli tıp, adli antropoloji v.b.) olarak antropometrik ölçüm ve teknikler kullanmak, bu alanda laboratuvar çalışmaları yapmak,
f) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
g) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
h) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
i) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
j) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
k) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
l) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
m) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
n) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
o) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
p) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
q) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.80

Meslek Adı : Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: