Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş yapar?

Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş yapar? Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; felsefenin başlangıcından günümüze kadar gösterdiği gelişmeler, önde gelen filozoflar ve öğretileri, felsefenin başlıca çağları, dönem ve akımları ile çeşitli önemdeki metinlere ilişkin konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Felsefi düşüncenin tarihsel sürecini anlatmak ve sorgulatmak,
b) Felsefe tarihinin temel sorunlarını incelemek,
c) Felsefe tarihindeki düşünsel dönüşümleri irdelemek ve geleceğe etkilerini belirlemek,
d) Felsefi bilincin gelişim sürecine katkıda bulunma ve bu bilince dair yeni oluşumlar ortaya koymak,
e) Eskiçağdan başlayarak farklı dönemlerde yaşamış filozofların ve hakim olmuş felsefi düşüncelerin temel iddiaları aktarmak,
f) Felsefenin çağlara göre, hüküm süren bilim, din, kültür, sanat vb. anlayışlarıyla olan ilişkilerini ortaya koymak,
g) Batı dünyası ile İslam dünyasındaki temel felsefi metinleri çözümlemek,
h) Modern dönem ve Cumhuriyet dönemi Türk düşünce tarihini incelemek,
i) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
j) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
k) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
l) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
m) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
n) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
o) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
p) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
r) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.79

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us