Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nedir? Ne İş yapar?

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nedir? Ne İş yapar? Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Meslek Kodu Nedir?

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Meslek Tanımı : Hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılan ve bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti veren nitelikli sağlık personelidir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika ve prosedür ve programların oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına aktif olarak katılmak,
b) Çalışmaları için gerekli kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı, niteliklerini belirlemek, ve plan yapmak,
c) Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, infeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile görüşmek,
d) Hastane enfeksiyon sürveyansını yürütmek amacıyla laboratuvar kültür sonuçlarını izlemek, servis ziyaretleri ile hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle ilişki kurarak yeni hastaları belirlemek, bu hastaları infeksiyon riski açısından değerlendirmek, gerekli durumlarda önlem alınmasını sağlamak,
e) Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini izlemek,
f) Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi vermek,
g) Hastane enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda artışı ve salgın şüphesi olduğunda kaynağını, yayılım şeklini araştırmak, sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapmak,
h) Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon potansiyeli ve belirtisi olanları tespit etmek, çalışanların enfeksiyona maruz kaldığı durumlarda gerekli önlemlerin alınmasında aktif görev almak,
i) Enfeksiyon kontrolü ve hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak,
j) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
k) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.13

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us