Diş Protez Yardımcı Personeli Nedir? Ne İş Yapar?

Diş Protez Yardımcı Personeli Nedir? Ne İş Yapar? Diş Protez Yardımcı Personeli meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Diş Protez Yardımcı Personeli Meslek Tanımı: Diş protez lâboratuvarında diş protez teknisyenlerine protezlerin yapım aşamalarında yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Diş Protez Yardımcı Personeli Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek,
b) Bölümlü protezlerde model elde etmek,
c) Akrilik kaideli bölümlü protezleri bitimini yapmak,
d) Bölümlü protezlerde bitim yapmak,
e) Bölümlü (parsiyel) protezlerde tamir yapmak,
f) Sabit protezlerde model elde etmek,
g) Tam metal kuron modelajı yapmak,
h) Veneer kuron metal alt yapı üzerine porselen materyal işler yapmak,
i) negatif ölçüyü dezenfekte etmek ,
j) Tam protezlerde model elde etmek,
k) kaide plağı yapmak,
l) Muflalama yapmak,
m) Tam protezlerde tamir yapmak,
n) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diş Protez Yardımcı Personeli Meslek Kodu : 3214.17

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us