Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

üniversite

Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Görev tanımı nedir? Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Tanımı :
Yüksek öğretim kurumlarında; Yunan dili, dilbilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Ne İş Yapar? :

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yunan dilini ve edebiyatını öğretmek,
b) Yunan edebiyat eserlerini tarihsel ve kültürel bağlamda değerlendirmek,
c) Yunan dili ile ilgili teorik ve uygulamalı dilbilim çalışmalarını desteklemek,
d) Yunanca ve Türkçe arasında karşılaştırmalı dilbilimsel araştırmalar yapmak,
e) Yunan toplumu ve kültürünü incelemek,
f) Yunanca ve Türkçe’nin toplumsal ve kültürel özelliklerinin dile yansımasını incelemek,
g) Kendi alanıyla ilgili çeviriler yapmak, yapılanları incelemek ve çeviri bilim alanında öğrencilerin kuramsal altyapısını oluşturmak,
h) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
i) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
j) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
k) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
l) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
m) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
n) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
o) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
p) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
q) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
r) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
s) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.34

Meslek Adı :
Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us