Büro Memuru (Hukuk) Nedir? Ne İş Yapar?

Büro Memuru (Hukuk) Nedir? Ne İş Yapar? Büro Memuru (Hukuk) meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Büro Memuru (Hukuk) Meslek Tanımı : Hukuki meselelerle ilgili ve ihtisasa dayanan büro işleri yapan kişidir.

Büro Memuru (Hukuk) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
) Hakim tarafından havale edilen her tür yazı, dilekçe ve dava dosyalarını esas defterine kaydedip, harçlandırılmasını temin için harç belgesi düzenleyerek vezneye ödenmesini sağlamak,
b) Savcılıkça gönderilen dosyaları düzenleyip hakime vermek,
c) Tensip kararı işlemlerini gerçekleştirip, teskere ve davetiyeler çıkarmak,
d) Dava dosyaları için gerekli belgeleri toplayıp dosyalayarak mahkeme gününe hazırlamak,
e) Sanık avukatlarının vekaletlerini almak,
f) Mahkeme kararlarının infaz işlemlerinin, gerçekleşmesi için gerekli yazışmaları yaparak karar defterine işlemek,
g) Gıyaben verilen kararları tebliğe çıkarıp, tüm mal varlığının temiz işlemleri içi gerekli yazışmaları yapmak,
h) Hukuki kayıtları araştırıp, tasarruf hakkını veya vasiyet namelerden doğan hakları temsil eden evrakı incelemek, veya incelenmesini sağlamak,
i) Mahkeme evrak kalemlerine layihalar verip, layiha suretlerini karşı tarafa tebliğ etmek,
j) Dokümanların aslına uygunluğunu tasdik etmek,
k) Kendisine tebliğ edilen mahkeme dosyalarına ait dokümanların ve muhaberatın muhafazasını sağlamak,
l) İfa edilen hukuki görevlerin mahiyetine göre ihtisassı bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Büro Memuru (Hukuk) Meslek Kodu : 3411.01

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us