Biyosistem Mühendisi Nedir? Ne iş yapar?

Biyosistem Mühendisi Nedir? Ne iş yapar? Biyosistem Mühendisi Meslek kodu Nedir?

Biyosistem Mühendisi Meslek Tanımı : Tarım, gıda, yenilenebilir enerji, biyokütle ve biyoyakıt üretimi gibi biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümünde mühendislik düşüncelerini, esaslarını ve yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Biyosistem Mühendisi Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Biyolojik bir malzemeyi yararlı bir ürüne dönüştürme süreçleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
b) Tarımsal, endüstriyel (lif, biyoyakıt vb), gıda ürünlerinin ve atıklarının üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili sistemlerin tasarım ve yönetim konularını ele almak,
c) Enerji etkinliğini artırmaya dönük tarla işlemleri için sistem tasarımı yapmak ve geliştirmek,
d) Tarımsal üretimin yönlendirilmesini ve görüntülenmesini sağlayacak elektronik kontrol sistemleri üzerinde çalışmalar yapmak,,
e) Çevre ve buna uygun yapı sistemlerinin tasarımı konularında çalışmalar yapmak,
f) Etkin hasat sonrası işlemler ve ürün işleme teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
g) Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konularında kamu ve özel sektörde çalışmalar yürütmek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyosistem Mühendisi Meslek Kodu : 2132.05

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us