Ateşe Nedir? Ne İş Yapar?

Ateşe Nedir? Ateşe Ne İş Yapar? Ateşe Meslek kodu Nedir?

Ateşe Meslek Tanımı : Bir devletin başka bir devlette temsilcisi olan elçiliklerine kendi uzmanlık (askeri, ticaret, basın, kültür vb.) alanına göre müşavir olarak görev yapan nitelikli kişidir.
Ateşe Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uzmanlık alanı ile ilgili bilgi toplama, ilişkileri geliştirme konularında çalışmalar yapmak,
b) Uzmanlık alanı ile ilgili raporlar hazırlamak,
c) Uzmanlık alanı ile ilgili olarak ülkesini temsil etmek,
d) Askeri ataşe Elçiliğin askeri konulardaki (kara, hava, deniz subayları) müşaviri olarak, Silahlı Kuvvetleri yabancı ülkelerde temsil etmek, savaş anında müttefik ülkedeki harekatı takip etmek, barış anında o devletlerle yapılacak antlaşmalar, silah mübadelesi ve diğer konularda müşavirlik yapmak,
e) Ticaret ataşesi bulunduğu ülke ile kendi memleketi arasında ticari münasebetleri geliştiren, bu konuda anlaşmaların yapılabilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak,
f) Basın ataşesi radyo ve televizyon, haber alma, basın, film konularında uzmanlaşan personelden teşkil edilen ve bu dalda müşavirlik yapmak
g) Kültür ataşesi Bulunduğu ülke ile kültürel bağlar kurmak, bu hususta yeni çalışmalar yapmak, kültür mübadelesi için gerekli hazırlıklarda bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ateşe Meslek Kodu : 1112.01

Meslek Adı : Ateşe

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Üst Düzey Devlet Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us