Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Nedir? Ne iş yapar?

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Nedir? Ne iş yapar? Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olabilmek için hangi bölüm okunmalıdır?

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Tanım Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerinin Görev Tanımı Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında; – Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar, – Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur, – Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar, – Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar, – Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar, – Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

– Ameliyat masası,

 – Makas, neşter, pens gibi temel ameliyat malzemeleri

 – Enjektör, – Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)

– Steril malzemeleri,

– Katater malzemeleri,

 – Serumlar, solüsyonlar,

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;

 – Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

 – El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

– Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,

 – Cesaretli ve kandan korkmayan,

 – Doğru ve çabuk karar verebilen,

 – Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,

– Bulaşıcı hastalık taşımayan kimseler olması gerekmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları: – Ameliyathane hizmetleri mezunları kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde görev yapmaktadırlar.

– İşin gereği kapalı, temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu bir ortamda çalışılır.

 – Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.

– Tam gün, vardiyalı, hafta sonları ve nöbet tutma yöntemiyle çalışır.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri bölümünde verilmektedir

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak – Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar. Eğitim Süresi Ve İçeriği Ameliyathane hizmetleri programında önlisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Ayrıca Kamu veya Özelde faaliyet gösteren hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II. Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Eğitimi başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkânları yüksektir.

 Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir. Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır. Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret alabildikleri görülmüştür

 Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; Kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 İş Hayatında İlerleme İş hayatındaki mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere yükselme olanağına sahiptir.

Meslek Kodu : 3256.03

Benzer meslekler.

Cerrahi Teknikeri

– Acil Tıp Teknikeri

Ek Bilgiler Görev

İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA – Bölüm öğretim elemanları, – Meslek elemanları, – YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2019 – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/ – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

görsel kaynak Medical vector created by macrovector – www.freepik.com

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us