Ambar/Depo Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

Ambar/Depo Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar? Görev tanımı nedir? Ambar/Depo Görevlisi Mesleği hakkında güncel bilgilerin bulunduğu web makalesi aşağıdadır.

Ambar/Depo Görevlisi Ne İş Yapar? : Ambarcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemeyi taşındığı araçtan
indirilmesini sağlamak, gerektiğinde indirilmesine yardım etmek,
b) Malzemenin miktar kontrolünün yapmak,
c) İnen malzemelerin ambalajlarını çıkarmak,
d) Malzemeleri ambardaki ilgili yerlere taşımak, yerleştirmek, istiflemek,
e) Kartlarına işlemek,
f) Ambardan çekilmek üzere talep edilen malzemeleri hazırlamak, fişini almak, malzemeyi teslim
etmek ve gerekli kaydını tutmak,
g) Stok seviyelerini izleyerek malzeme hareketlerini günü gününe ilgili yerlere işlemek,
h) Ambardaki malzemelerin genel sayımını yapmak,
ı) Sipariş düzeyleri belirli malzemelerin bu düzeyin altına düşmemesi için ilgililere gerekli
uyarılarda bulunmak,
j) Ambar ve ilgili bölümlerin temizliği ve düzenini sağlamak,
k) Yurt dışından gelen parçaların analizini yapmak,
l) Yurt dışından tır ile gelen parçaların gümrük ödeme bilgilerini takip etmek,
m) Yurt dışından havayolu sevkiyatı ile gelen üretim parçası veya isme gelen parçaların takibini
yapmak,
n) Gümrük işlemleri tamamlanmış sevkiyatların , indirilmesini, kontrolünün yapılmasını, hasarlı
sevkiyat var ise tutanağının tutulmasını, parçaların ambar adreslerine fifo kuralına göre
istiflenmesini sağlamak,
o) Üretimde kullanılan parçaların, kullanım talebine göre üretime destek verilmesini sağlamak,
p) Panel Üretim sistemini uygulamak,
q) Fabrika dışına fason parça gönderilmesini sağlamak,
r) Fabrika yan sanayisine parça göndermek,
s) Eksik veya yanlış çıkan parçaların cloim işlemini yapmak
t) Yurt dışından gelen sevkiyatlarda, yolda kaza yapan, hasar gören sevkiyatlarla ilgili tutanak tutmak,
hasarın tespiti için ekspere bilgi vermek, sonuca göre sevkiyatı indirmek veya geri göndermek,
u) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ambar/Depo Görevlisi Meslek Tanımı :
Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemelerin taşındığı araçtan indirilmesi, ambalajından çıkarılması, miktar kontrolünün yapılması, ambardaki yerlerine taşınması, yerleştirilmesi, kartlarına işlenmesi, çekilen malzemenin hazırlanması, kaydının tutulması, sipariş düzeyine göre stok seviyelerinin izlenmesi, genel sayımının yapılması, ambarın temiz ve düzenli olması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Ambar/Depo Görevlisi Meslek Kodu : 4321.15

Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us