Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir?

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarının Diş Hekimliği Fakültelerinde ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi konularında hastalara tedavi hizmeti veren, eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağız, diş ve çene yapıları ile onların çevre dokularındaki gelişimsel bozuklukları, hastalıkları tespit ve tedavi etmek,
b) Ağız ve çevre dokulardaki tümör olgularının tıbbi ve cerrahi tedavisini sağlamak,
c) Ağız ve çene cerrahisi alanında hastaların dişsizlik sorununu çözecek uygulamalar yapmak,
d) Alanında lisans ve lisansüstü öğrencilerine hasta tedavi edebilme becerisi kazandırmak,
e) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
f) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
g) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
h) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
i) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
j) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
k) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
l) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
m) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
n) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
o) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
p) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.01

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Doktora

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us