Adalet Meslek Elemanı Nedir? Ne İş Yapar?

adalet

Adalet Meslek Elemanı Kimdir? Adalet Meslek Elemanı Ne İş Yapar ? Adalet Meslek Elemanı Meslek Kodu nedir? Adalet Meslek Elemanı Maaşı ne kadar?

Adalet Meslek Elemanı Tanımı: Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

Adalet Meslek Elemanı Görevleri:

 1. Vatandaşların başvurularını kaydeder,
 2. Bu başvuruları mahkemelere iletir,
 3. Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,
 4. Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,
 5. İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

Meslek Kodu: 3411.03

Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

 1. Dosya ve evrak,
 2. Yazı makinesi,
 3. Kırtasiye araç ve gereçleri,
 4. Bilgisayar,
 5. Faks.

Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

 Adalet Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;

 1. Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,
 2. Titiz, dikkatli çalışan,
 3. Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.

Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Adalet” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak – Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Sualtı Teknolojisi” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Adalet Ön lisans Diploması” verilmektedir.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt kâtipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkânından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında çalışanların kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebilirler.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme Adalet önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. İŞ HAYATINDA İLERLEME Adalet Meslek Elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler. Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler.

 Benzer Meslekler

 Mahalli idareler elemanı

Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 Kaynakça

– Meslek elemanları,

– Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),

 – YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2019

 – MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin – İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us